Šta je fobija i kako se leči? – Ananas Magazin `
Zdravlje Šta je fobija i kako se leči?

Šta je fobija i kako se leči?

Strah predstavlja neugodno osećanje koje osoba doživljava kada vidi ili očekuje opasnost. On je jedna od primarnih emocija i ima zaštitnu ulogu, ali kada nije utemeljen u realnosti, već je preteran u odnosu na situaciju, ili je bez osnova, tada se govori o fobiji. Fobije se razvijaju u periodu detinjstva i adolescencije i mogu pratiti osobu do kraja života.

Kako definišemo fobiju?

Fobija predstavlja intenzivan, dugotrajan i nerealan strah od nekog objekta ili situacije. Osoba je potpuno svesna nerealnosti i preteranosti straha, ali ne može da kontroliše svoje reakcije. Strah je toliko jak da skoro parališe individuu kada se nalazi u blizini izvora fobije – sa udaljavanjem od izvora pada i nivo anksioznosti. Nekada i sama pomisao na objekat ili situaciju od koje se osoba plaši može dovesti do straha i drugih simptoma.

Koji simptomi se javljaju, pored straha?

Fobije spadaju u grupu anksioznih poremećaja, tako da su simptomi dosta slični ostalim poremećajima anksioznosti. Neki od njih su telesni simptomi poput: vrtoglavice, povećanog broja srčanih otkucaja i pulsa, drhtavice, gušenja, mučnine, a neki psihički kao što su strah od ludila i smrti, derealizacija (osećaj nestvarnosti – kao da se to ne dešava osobi, kao da sanja i posmatra sa strane), opsednutost izvorom fobije. Nekada ovi simptomi mogu biti toliko jaki da dovedu do paničnog napada.

Vrste fobija

Najčešća podela fobija je na: agorafobiju, socijalnu fobiju i specifične ili proste fobije.

Agorafobija predstavlja strah od situacija/mesta iz kojih je teško pobeći (strah od otvorenih prostora, prometnih ulica, gužvi, putovanja autobusom). Agorafobija se često javlja udružena sa paničnim poremećajem, te osoba doživljava paničan napad kada se nađe u situaciji koja provocira strah. Ukoliko se ne leči, postaje hronično stanje i dovodi do toga da osoba ne sme da izađe iz kuće.

Socijalna fobija je strah od jedne ili više društvenih situacija, gde osoba doživljava da je izložena proceni drugih, te strahuje da ne kaže ili uradi nešto pogrešno, da se ne obruka pred drugima. To često dovodi do izbegavanja određenih aktivnosti u prisustvu drugih ili društvenih situacija uopšte, a nekada (kod težih slučajeva) i do potpune izolacije.

Specifične ili proste fobije predstavljaju strah od jasno definisanih objekata. Postoji više kategorija ovih fobija, te u zavisnosti od vrste objekta, govorimo o: situacionim fobijama (strah od letenja avionom, liftova, mostova), fobijama od životinja (paukova, psa, zmija), fobijama od prirodnih pojava (grmljavina, poplava, zemljotresa) i fobijama od krvi i medicinskih procedura (injekcija, posete zubaru/ lekaru, operacije).

Uzroci i lečenje fobija

Uzroci se razlikuju u zavisnosti od vrste fobije. Specifične/proste fobije se najčešće javljaju u periodu od 4. do 8. godine i vezuju se za negativna iskustva u detinjstvu. Takođe se smatra da deca prisustvovanjem paničnoj reakciji roditelja, koji pati od neke specifične fobije, „uče, prisvajaju“ fobiju roditelja (dete čija se majka plaši psa najčešće se i samo plaši psa). Što se tiče složenih fobija poput socijalne i agorafobije, istraživači i dalje nisu potpuno sigurni zašto se javljaju; za sada se pretpostavlja da je reč o kombinaciji više uzroka kao što su životna iskustva, hemija mozga i genetika.

Osobe često nauče da žive sa svojom fobijom, tako što maksimalno izbegavaju izvor. Međutim, problem nastaje ukoliko fobija remeti svakodnevno funkcionisanje individue i ukoliko zbog izbegavanja izvora osoba snosi posledice. Tada je potrebno obratiti se stručnjaku, koji će izabrati neku adekvatnu terapiju u zavisnosti od vrste fobije. Kognitivne i bihejvioralne tehnike pokazale su se kao najefikasnije u ovom području.

Podeli ovaj tekst sa svojim prijateljima: