Impressum

 

Ananas Magazin je upisan u Registar medija Republike Srbije pod registarskim brojem IN000730.

 

Kontaktirajte Ananas Magazin putem e-mail adrese:

info@ananasmag.com

 

Glavna i odgovorna urednica:
Ana Stanojević, urednik@ananasmag.com

 

Želite da sarađujete sa Ananas Magazinom ili da se reklamirate na našem portalu? Obratite nam se na e-mail:

marketing@ananasmag.com