Uslovi korišćenja sadržaja

Uslovi korišćenja se odnose na korišćenje svih sadržaja i usluga sa portala Ananas Magazin – ananasmag.com (u daljem tekstu: Ananas Magazin, ananasmag.com ili ananasmag.rs). Korišćenjem i preuzimanjem sadržaja sa sajta ananasmag.com u potpunosti prihvatate uslove i pravila upotrebe, koji su opisani u nastavku ovog dokumenta.

Korišćenje sadržaja objavljenog na portalu ananasmag.com:

Svi autorski tekstovi, fotografije, audio i video materijal  objavljeni na veb sajtu ananasmag.com nalaze se u vlasništvu isključivo Ananas Magazina. Prenošenje, kopiranje, reprodukovanje, publikovanje i distribuiranje informacija sa veb sajta ananasmag.com je dozvoljeno uz uslov da se ne prenose, odnosno kopiraju, reprodukuju, publikuju i distribuiraju, delovi originalnog teksta duži od 600 karaktera, pri čemu je navođenje izvora i autora obavezno pre samog sadržaja, ali i nakon cele objave. Ukoliko korisnik prenosi sadržaj sa portala ananasmag.com na drugu veb stranicu, osim navođenja izvora i autora na početku i kraju objave, korisnik je u obavezi da stavi i link koji vodi na originalni sadržaj na portalu ananasmag.com. Ovi uslovi su isključivi, osim u situaciji da sa glavnim i odgovornim urednikom Ananas Magazina nije postignut dogovor, pismenim putem, koji dozvoljava drugačije uslove korišćenja sadržaja.

Ukoliko korisnik ne ispoštuje ova pravila korišćenja, Ananas Magazin će preduzeti pravne mere u cilju zaštite svojih i autorskih prava.

Sav materijal na portalu ananasmag.com je informativnog, edukativnog ili/i zabavnog karaktera i postavljen je sa najboljom namerom. Redakcija Ananas Magazina zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz bilo kojih razloga i bez prethodnog obaveštenja modifikuje ili/i ukine sadržaj objavljen na portalu ananasmag.com.

Uredništvo Ananas Magazina ne pruža garanciju: da u sadržaju objavljenom na portalu ananasmag.com neće biti tehničkih netačnosti ili slovnih grešaka; za informacije o proizvodima ili uslugama opisanih ili spomenutih u sadržaju; da neće narušiti patente, autorska prava, zaštitni znak i ostala prava treće strane prilikom implementacije sadržaja.

Ananas Magazin ne preuzima odgovornost za materijal koji je načinila ili objavila neka treća strana, a koja su linkovana u sadržaju na portalu ananasmag.com. To znači da će korisnik na svoju odgovornost posetiti bilo koji linkovan sajt, čime će preuzeti rizik u pogledu virusa, hackova i sličnih štetnih elemenata.

Ananas Magazin zadržava pravo da sadržaj i materijal, koji čitaoci, odnosno korisnici, dostave uredništvu, iskoristi na portalu ananasmag.com i na stranicama Ananas Magazina na društvenim mrežama bez navođenja autora.

Ukoliko se ne slažete sa našim Uslovima korišćenja sadržaja na portalu ananasmag.com, molimo vas da prestanite sa korišćenjem ovog veb sajta.