Konkurs fondacije „Dejan Mančić“ za neobjavljenu knjigu pesama mladih autora – Ananas Magazin `
KULTURA Konkurs fondacije „Dejan Mančić“ za neobjavljenu knjigu pesama mladih autora

Konkurs fondacije „Dejan Mančić“ za neobjavljenu knjigu pesama mladih autora

Fondacija Dejan Mančić je raspisala 18. konkurs za neobjavljenu knjigu poezije mladih pesnika. Tema je slobodna, a konkurs je otvoren do 21. maja.

Svi mladi pesnici koji žele da učestvuju, do navedenog datuma, moraju dostaviti jedan otkucan primerak rukopisa (do 80 strana) koji će biti potpisan šifrom. U zasebnoj koverti je potrebno navesti razrešenje šifre u vidu imena i prezimena autora, adrese stanovanja, kontakt telefona i najbitnije bibliografske podatke. Rukopis i kovertu sa šifrom je potrebno poslati na adresu: Fond „Dejan Mančić“, Bubanjska 12, 18000 Niš.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 21. juna, a odabrani rukopis, u vidu knjige, ugledaće svetlost dana do kraja godine. Pobednik će biti nagrađen štampanjem knjige pesama u 300 primeraka, od čega će 150 pripasti autoru, a ostatak Fondu.

Pobednik konkursa biće u obavezi da, o trošku Fondacije, učestvuje u promotivnim aktivnostima njegove knjige, koje će organizovati Fondacija navode organizatori.

Fondacija Dejan Mančić je osnovana sa ciljem da otkriva i pomaže mlade stvaraoce u oblasti poezije, slikarstva, umetničke fotografije i drugih vidova stvaralaštva, u sećanje na mladog pesnika i slikara Dejana Mančića, koji je, kao vojnik, poginuo 4. aprila 1999. godine.

Podeli ovaj tekst sa svojim prijateljima: