Afektivna vezanost u partnerskim odnosima – Ananas Magazin `
Zdravlje Afektivna vezanost u partnerskim odnosima

Afektivna vezanost u partnerskim odnosima

Afektivna vezanost bi se mogla definisati kao odnos koji se formira još u detinjstvu, između deteta i osobe koja ga čuva (najčešće majke), i koji se kasnije u toku života ispoljava i u odnosima sa drugim bliskim ljudima. Afektivna vezanost jedna je od komponenti partnerskog ljubavnog odnosa, gde su druge dve seksualnost i brižnost.

Rana afektivna vezanost

Na početku se pojam afektivne vezanosti isključivo koristio kako bi bolje objasnio detetovu zavisnost od staratelja – najčešće majke. U prvim mesecima života, dete na osnovu svakodnevnih  iskustava sa majkom postepeno gradi unutrašnju predstavu o sebi i o njoj.

Ukoliko majka odgovara na njegove zahteve, dete gradi sliku o sebi kao biću dostojnom majčine pažnje, i obrnuto – ukoliko majka ne odgovara na signale deteta, ono se oseća manje važnim, nedostojnim njene pažnje. Isto tako, gradi sliku o majci kao osobi koja je tu kada mu treba, ili nije. Te unutrašnje predstave, slike, nazivaju se unutrašnjim radnim modelima, i to sebe i značajnih drugih (koji proizlazi iz slike o majci).

afektivna vezanost majka i beba

Dimenzije unutrašnjih radnih modela

Unutrašnji radni modeli stečeni u ranom detinjstvu, deo su emocionalnosti osobe i kao takvi potencijalno utiču na sva buduća ponašanja, očekivanja, osećanja, pa i razočaranja. Dve dimenzije su u osnovi tih modela: dimenzija odbacivanja i dimenzija anksioznosti.

Kroz dimenziju odbacivanja, odnosno izbegavanja, predstavlja se unutrašnji radni model drugih i govori o sposobnosti ili nesposobnosti za uspostavljanje bliskosti sa drugim osobama. Ona ima dva pola – prihvatanje bliskosti (nisko izbegavanje) i odbacivanje bliskosti (visoko izbegavanje).

Kroz dimenziju anksioznosti se predstavlja unutrašnji radni model sebe. Ova dimenzija se bavi temama koje su mogući povod za razvijanje anksioznosti, kao što su briga oko uzvraćenosti ljubavi, briga zbog mogućeg ostavljanja i potreba za prevelikom bliskošću, te osoba može imati nisku ili visoku anksioznost.

Obrasci partnerskog afektivnog vezivanja

Ukrštanjem dobijenih dimenzija i modela, dobijaju se četiri glavna stila vezanosti: sigurni, preokupirani (zavisni), izbegavajući (odbacujući) i bojažljivi.

• Sigurni obrazac partnerske vezanosti: Osobe ovog tipa grade autentične, otvorene partnerske odnose jer imaju poverenja u druge, ali i u sebe. Veza ovakve osobe dugo traje i stabilna je, ispunjena je poverenjem i uzajamnim zadovoljstvom. Osobe uspevaju da ostvare ravnotežu u stepenu vezivanja i svoje autonomije. Konflikte rešavaju konstruktivno.

• Preokupirani obrazac partnerske vezanosti: Osobe ovog tipa polaze sa pozicije sopstvene manje vrednosti, jer imaju negativan model sebe. Kako imaju pozitivan model drugih, previše ulažu u svog partnera tražeći od njega da svojim kvalitetima nadoknadi njihove lične nedostatke, da ih voli toliko da zavole same sebe. Zbog toga dolazi i do idealizacije partnera. Njihove partnerske veze sklone su simbiozi i veoma su dramatične. Raskid teško doživljavaju pa zbog toga često ostaju u nesrećnim vezama.

• Izbegavajući obrazac partnerske vezanosti: Ove osobe smatraju sebe superiornim, samodovoljnim da ih to sprečava u razvijanju istinskih, otvorenih odnosa sa partnerom. Najčešće su njihove partnerske veze površne i kratkotrajne (veze na jednu noć). One mogu da budu i u dugim vezama ali uz postojanje nepisanih pravila o poštovanju distance, neotvaranju i nepoveravanju. Plaše se vezivanja (zbog negativnog modela drugih) i teško ispoljavaju emocije.

• Bojažljivi obrazac partnerske vezanosti: Osobe ovog stila vezanosti su istovremeno i zavisne od drugih, ali i strahuju od njih, te su sklone izbegavanju bliskosti, da bi izbegle bol zbog potencijalnog gubitka i odbacivanja. Zbog ovako kontradiktornih očekivanja često se upuštaju u haotične veze u kojima manipulišu partnerom nastojeći da ga vežu za sebe, a da ne uzvrate iskrenošću, a sve sa opravdanjem da čuvaju samopoštovanje. Posledično njihove partnerske veze su ili retke ili haotične.

Osoba retko pripada samo jednom stilu afektivne vezanosti, a i u okviru jednog stila osobe mogu da se itekako razlikuju. Isto tako, ukoliko partner pripada sigurnom obrascu, postoji šansa da i sama osoba vremenom promeni svoje modele i postane siguran obrazac. Međutim i sigurne osobe kada su u posebno negativnoj vezi mogu postati nesigurne na osnovu novostečenog iskustva, odnosno preći u neki od preostalih obrazaca. Smatra se da su najbolje i najstabilnije veze one u kojima oba partnera pripadaju sigurnom obrascu.

Ovi obrasci partnerskog afektivnog vezivanja grafički su prikazani na sledećoj slici:

afektivna vezanost foto aleksandra grozdanovic
Foto: Aleksandra Grozdanović
Podeli ovaj tekst sa svojim prijateljima: