Kako se izboriti sa stresom?

O stresu se najčešće govori u negativnom kontekstu, zaboravljajući na njegovu zaštitnu funkciju. On je važan jer drži organizam u stanju pripravnosti u situacijama koje to zahtevaju. Mala količina stresa je poželjna, smatra se da motiviše osobu da napreduje, da radi pod pritiskom i postiže rezultate. Problem nastaje kada je stres intenzivan i kada dugo traje.

Da li ste seksualno emancipovani?

Ako izbegavate razgovore na temu sopstvenih seksualnih stavova i iskustava – izigravate lažnu čednost. Ako otvoreno govorite o tome, dovešćete u pitanje svoju moralnost. Kako god okrenete, bićete u problemu. Pitanje erotskog danas je samo prividno ogoljeno i o temama poput poliamorije ili seksualne inteligencije nedovoljno se govori, dok je seksualna higijena zloupotrebljena u svrhe …

Kada strah postane fobija

Strah predstavlja neugodno osećanje koje osoba doživljava kada vidi ili očekuje opasnost. On je jedna od primarnih emocija i ima zaštitnu ulogu, ali kada nije utemeljen u realnosti, već je preteran u odnosu na situaciju, ili je bez osnova, tada se govori o fobiji. Fobije se razvijaju u periodu detinjstva i adolescencije i mogu pratiti …