Nasilje nad decom u porodici

Pored partnerskog nasilja, nasilje nad decom je takođe jedan vid porodičnog nasilja. Ono se u najširem smislu definiše kao zanemarivanje, telesno, emocionalno i seksualno zlostavljanje i maltretiranje dece mlađe od 18 godina od strane osoba koje su odgovorne za detetov razvoj (biološki roditelji, hranitelji, usvojitelji). Ovde se sve češće dodaje i prisustvovanje porodičnom nasilju između …