Nasilje nad decom u porodici

Pored partnerskog nasilja, nasilje nad decom je takođe jedan vid porodičnog nasilja. Ono se u najširem smislu definiše kao zanemarivanje, telesno, emocionalno i seksualno zlostavljanje i maltretiranje dece mlađe od 18 godina od strane osoba koje su odgovorne za detetov razvoj (biološki roditelji, hranitelji, usvojitelji). Ovde se sve češće dodaje i prisustvovanje porodičnom nasilju između …

Kako se izboriti sa stresom?

O stresu se najčešće govori u negativnom kontekstu, zaboravljajući na njegovu zaštitnu funkciju. On je važan jer drži organizam u stanju pripravnosti u situacijama koje to zahtevaju. Mala količina stresa je poželjna, smatra se da motiviše osobu da napreduje, da radi pod pritiskom i postiže rezultate. Problem nastaje kada je stres intenzivan i kada dugo traje.